16-та международна конференция на младите учени

ШЕСТНАДЕСЕТА МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА МЛАДИТЕ УЧЕНИ

 

ИКОНОМИКАТА НА БЪЛГАРИЯ И ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ: ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВОТО COVID-19“

 

Университет за национално и световно стопанство (УНСС)

 

Финансово-счетоводен факултет

 

12 февруари 2021 г., УНСС, София, България