19-та международна конференция на младите учени

ДЕВЕТНАДЕСЕТА МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА МЛАДИТЕ УЧЕНИ

 

ИКОНОМИКАТА НА БЪЛГАРИЯ И ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ: ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА, КОНФЛИКТИ, РЕШЕНИЯ”

 

Университет за национално и световно стопанство (УНСС)

 

Финансово-счетоводен факултет

 

7 - 8 ноември 2024 г., София, УНССВажно! 
За да бъде публикуван Сборникът от конференцията в Онлайн библиотеката за Централна и Източна Европа (Central and Eastern European Online Library – CEEOL), моля, попълнете Декларация за CEEOL, посочена в съответния раздел на сайта, и я предоставете подписана на Организационния комитет на конференцията или изпратете сканирана на мейла на конференцията.Важно!
Уважаеми участници, молим да изпращате Вашите заявки, доклади и декларации на мейла на конференцията: [email protected]