14-та международна конференция на младите учени

ЧЕТИРИНАДЕСЕТА МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА МЛАДИТЕ УЧЕНИ

 

ИКОНОМИКАТА НА БЪЛГАРИЯ И ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ В ДИГИТАЛНИЯ СВЯТ”

 

Университет за национално и световно стопанство (УНСС)

 

Финансово-счетоводен факултет

 

23 ноември 2018 г., УНСС, София, България