14-та международна конференция на младите учени

ЧЕТИРИНАДЕСЕТА МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА МЛАДИТЕ УЧЕНИ

 

ИКОНОМИКАТА НА БЪЛГАРИЯ И ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ В ДИГИТАЛНИЯ СВЯТ”

 

Университет за национално и световно стопанство (УНСС)

 

Финансово-счетоводен факултет

 

23 ноември 2018 г., УНСС, София, България


Най-добрите 3 статии, презентирани на 14-тата Международна научна конференция на младите учени, ще бъдат публикувани в International Journal of Economics & Business Administration (IJEBA).
Информация за това списание може да се види на сайта му: IJEBA