13-та международна конференция на младите учени

ТРИНАДЕСЕТА МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА МЛАДИТЕ УЧЕНИ

 

ИКОНОМИКАТА НА БЪЛГАРИЯ И ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ В ГЛОБАЛНИЯ СВЯТ”

 

Университет за национално и световно стопанство (УНСС)

 

Финансово-счетоводен факултет

 

17 ноември 2017 г., УНСС, София, България