15-та международна конференция на младите учени

ПЕТНАДЕСЕТА МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА МЛАДИТЕ УЧЕНИ

 

„ИКОНОМИКАТА НА БЪЛГАРИЯ И ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ: КРЪГОВА ИКОНОМИКА И КОРПОРАТИВНА СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ

 

Университет за национално и световно стопанство (УНСС)

 

Финансово-счетоводен факултет

 

22 ноември 2019 г., УНСС, София, България