Подаване на доклади за 16-та международна конференция на младите учени