Подаване на доклади за 15-та международна конференция на младите учени