17-та международна конференция на младите учени

СЕДЕМНАДЕСЕТА МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА МЛАДИТЕ УЧЕНИ

 

„ИКОНОМИКАТА НА БЪЛГАРИЯ И ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ: ИНОВАЦИИ И ТРАНСФОРМАЦИЯ“

 

Университет за национално и световно стопанство (УНСС)

 

Финансово-счетоводен факултет

 

11 февруари 2022 г., УНСС, София, България


Важно! 
За да бъде публикуван Сборникът от конференцията в Онлайн библиотеката за Централна и Източна Европа (Central and Eastern European Online Library – CEEOL), моля, попълнете Декларация за CEEOL, посочена в съответния раздел на сайта, и я предоставете подписана в Издателски комплекс на УНСС.Важно!
Уважаеми участници, молим да изпращате Вашите заявки, доклади и декларации на мейла на конференцията: [email protected]
Ако вече сте подали доклади и декларации, не е необходимо да ги изпращате повторно.