15-та международна конференция на младите учени

Обновено: понеделник, 29 юли 2019 14:03

Важни дати

15 септември 2019 г.

- Краен срок за подаване на онлайн заявка за участие в конференцията на следния адрес:

http://young-scientists.unwe.bg/bg/forms/render/3

 

15 октомври 2019 г.

- Краен срок за изпращане на докладите (оформени съгласно изискванията) на следния адрес:

http://young-scientists.unwe.bg/bg/forms/render/15

 -  Краен срок за заплащане на таксата за участие в конференцията. Заплащането се извършва на касата на УНСС или чрез банков превод.