15-та международна конференция на младите учени

Обновено: петък, 26 юли 2019 16:41

Организационен Комитет

Доц. д-р Силвия Трифонова – Председател на Организационния комитет и Председател на Общото събрание на Финансово-счетоводния факултет на УНСС, София, България

Доц. д-р Радостин Вазов – Изпълнителен директор на Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ), София, България

Проф. О.О. Карпенко – Ръководител на Катедрата по счетоводство и одит, Полтавски университет по икономика и търговия, Полтава, Украйна

Проф. к.е.н. Садовская Ирина Борисовна – Ръководител на Катедрата по счетоводство и одит, Луцки национален технически университет, Луцк, Украйна

Prof. Vesna Bucevska, PhD – Vice-Dean on Science and International Activity of the Faculty of Economics, Ss. Cyril and Methodius University of Skopje – Macedonia

Проф. д-р Маргарита Александрова – Зам.-декан на Финансово-счетоводния факултет на УНСС, София, България

Доц. д-р Олег Димов – Зам.-декан на Финансово-счетоводния факултет на УНСС, София, България

Доц. д-р Гергана Михайлова-Борисова – Зам.-ръководител, Катедра „Финанси”, УНСС, София, България

Доц. д-р Жеко Милев – Катедра „Финанси”, УНСС, София, България

Доц. д-р Камелия Савова – Катедра „Счетоводство и анализ”, УНСС, София, България

Доц. д-р Теодора Рупска – Катедра „Счетоводство и анализ”, УНСС, София, България

Доц. д-р Мариана Михайлова – Катедра „Счетоводство и анализ”, УНСС, София, България

Доц. д-р Михаил Мусов – Катедра „Счетоводство и анализ”, УНСС, София, България

Доц. д-р Мария Маркова – Катедра „Счетоводство и анализ”, УНСС, София, България

Доц. д-р Атанаска Филипова-Сланчева – Катедра „Счетоводство и анализ”, УНСС, София, България

Гл. ас. д-р Милена Ковачевич – Катедра „Финанси”, УНСС, София, България

Гл. ас. д-р Катерина Войческа – Катедра „Финанси”, УНСС, София, България

Гл. ас. д-р Янко Христозов – Катедра „Финанси”, УНСС, София, България

Гл. ас. д-р Лиляна Камбурова  – Катедра „Счетоводство и анализ”, УНСС, София, България

Гл. ас. д-р Дияна Металова – Катедра „Финанси”, УНСС, София, България

Гл. ас. д-р Росица Тончева – Катедра „Финанси”, УНСС, София, България

Гл. ас. д-р Борислав Боянов – Катедра „Счетоводство и анализ”, УНСС, София, България

Гл. ас. д-р Георги Ранчев – Катедра „Финансов контрол”, УНСС, София, България

Ас. д-р Йосип Вискович - Факултет по икономика, Университет на гр. Сплит, Хърватия

Д-р Ванина Дангърска – Катедра по мениджмънт, Университет на гр. Болоня, Италия

Емилия Стоименова – началник сектор, Финансово-счетоводен факултет на УНСС, София, България

Венко Андонов - Дирекция "Информационни технологии", УНСС, София

Ас. д-р Ясен Даскалов – Организационен секретар на конференцията, Катедра „Счетоводство и анализ”, УНСС, София, България