15-та международна конференция на младите учени

Обновено: петък, 26 юли 2019 16:40

Програмен съвет

Проф. д-р Снежана Башева – Председател на Програмния комитет, Декан на Финансово-счетоводния факултет на УНСС и Ръководител на катедра „Счетоводство и анализ” на УНСС, София, България

Проф. д-р Румяна Пожаревска – Зам.-председател на Организационния комитет и Зам.-декан на Финансово-счетоводния факултет на УНСС, София, България

Проф. д-р Джанфранко Каподальо – Катедра по мениджмънт, Университет на гр. Болоня, Италия

Проф. д-р Мая Фредотович – Декан на Факултет по икономика, Университет на гр. Сплит, Хърватия

Проф. д-р Марио Печарич – Факултет по икономика, Университет на гр. Сплит, Хърватия и Факултет по икономика, Университет на гр. Риека, Хърватия

Проф. д-р А.А. Нестуля – Ректор на Полтавския университет по икономика и търговия, Украйна

Проф. д.е.н. Божидарник Тарас Викторович – Декан на Бизнес факултета, Луцки национален технически университет, Украйна

Prof. Ljubomir Drakulevski, PhD – Dean of Faculty of Economics, Ss. Cyril and Methodius University of Skopje –Macedonia

Доц. д-р Григорий Вазов – Ректор на Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ), София, България

Проф. д-р Огнян Симеонов – Ръководител на катедра „Финансов контрол”, УНСС, София, България

Доц. д-р Пресияна Ненкова – Ръководител на катедра „Финанси”, УНСС, София, България

Георги Бисерински – Изпълнителен директор на „Инвестор.БГ“ АД, София, България