Структура

Сектор "Протокол"

Ръководител сектор

Мария Делчева

E-mail: mimidel@unwe.bg
Телефон: (02) 8195 347
Кабинет: П015
Главен експерт

Маргарита Любомирова

Телефон: (02) 8195 347
Кабинет: П015