Структура

Отдел "Издателски"

Главен редактор (началник отдел)
Тодорина Недева

Тодорина Недева

Личен e-mail: todorina.nedeva@unwe.bg
Телефон: (02) 8195 564; 0885 08 55 16
Кабинет: