17-та международна конференция на младите учени

Обновено: четвъртък, 16 септември 2021 14:27

Контакти

Кандидат-студенти

E-mail e-mail: priem@unwe.bg

Phone телефон: (02) 8195 701

Office кабинет: 1002

Център за прием на документи

E-mail е-mail: priemcpd@unwe.bg , dbrancheva@unwe.bg

Phone телефон: (02) 8195 702, (02) 8195 704

Студенти-бакалавър - редовно обучение
Уважаеми студенти,

Информация можете да получите на посочените
по-долу телефони в зависимост от факултета,
в който се обучавате.

Юридически факултет:
Phone телефон: (02) 8195 578

Факултет „Международна икономика и политика“:
Phone телефон: (02) 8195 507, (02) 8195 572

Общоикономически факултет:
Phone телефон: (02) 8195 407

Бизнес факултет:
Phone телефон: (02) 8195 617

Факултет "Икономика на инфраструктурата":
Phone телефон: (02) 8195 637; (02) 8195 598

Финансово-счетоводен факултет:
Phone телефон: (02) 8195 563; (02) 8195 568

Факултет “Администрация и управление"
и факултет "Приложна информатика и статистика":
Phone телефон: (02) 8195 572

   

E-mail е-mail: marid@unwe.bg

Phone телефон: (02) 8195 274

Студенти-магистър - редовно обучение

E-mail е-mail: maria_a_pavlova@unwe.bg

Phoneтелефон: (02) 8195 597; (02) 8195 546; (02) 8195 745

Дистанционно обучение - бакалавър и магистър

E-mail е-mail: dmag2@unwe.bg

Phone телефон: (02) 8195 343; (02) 8195 341; (02) 8195 379

Стипендии

Phone телефон: (02) 8195 325

Общежития

Phone телефон: (02) 816 5858; (02) 816 5862;
(02) 816 5857; (02) 816 5853; (02) 816 5854

Европриложения към дипломи

Phone телефон: (02) 8195 522

Отдел "Чуждестранни студенти и европриложения към дипломите"

E-mail е-mail: anitacn@unwe.bg

Phone телефон: (02) 8195 438, (02) 8195 360

Office кабинет: 1030

   

Прехвърляне на студенти от други вузове

Phone телефон: (02) 8195 703

  

Здравно осигуряване на студенти

Phone телефон: (02) 8195 573

 

Студентски съвет

E-mail e-mail: sc@unwe.bg

Phone телефон: 02/81 95 581+359 885 007 800

Office кабинет: 1009

 сайт: http://sc.unwe.bg

 фейсбук страница: Студентски съвет УНСС

 инстаграм страница: scunwebg

   

За повече информация: Структура


тел.: (02) 8195 211; факс: (02) 962 39 03 
телефонна централа: (02) 8195
адрес: 1700 София, район „Студентски“, ул. „8-ми декември“ № 19, УНСС