18-та международна конференция на младите учени

Обновено: четвъртък, 02 ноември 2023 20:17

Кръгла маса

    

КРЪГЛА МАСА НА ТЕМА

 

„Модерни подходи за диференцирано данъчно облагане, базирано на анализ „риск/полза“, за икономическа устойчивост и обществено здраве“

 

Университет за национално и световно стопанство (УНСС), Финансово-счетоводен факултет

 

6 ноември 2023 г., 15:00 часа, Голяма конферентна зала, УНСС, СофияУВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,


В рамките на Осемнадесетата международна научна конференция на младите учени ще се проведе КРЪГЛА МАСА НА ТЕМА "МОДЕРНИ ПОДХОДИ ЗА ДИФЕРЕНЦИРАНО ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ, БАЗИРАНО НА АНАЛИЗ "РИСК/ПОЛЗА", ЗА ИКОНОМИЧЕСКА УСТОЙЧИВОСТ И ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ", която ще се състои на 6 ноември 2023 г. в Голяма конферентна зала на УНСС, София, от 15:00 часа до 16:30 часа. 

В Кръглата маса ще вземат участие следните водещи лектори:

Милен Райков, съдружник, данъци и право, в EY България - "Диференцирано данъчно облагане за намаляване на рисковете от продукти с неблагоприятни външни ефекти"

Стоян Панчев, съосновател на Експертен клуб за икономика и политика (ЕКИП) - "България: Бягство от рая на пушачите е възможно (Ефект от данъчното облагане)"

Петър Ганев, старши изследовател в Институт за пазарна икономика (ИПИ) - "Акцизна рамка на новите негорими изделия в ЕС и изводи за облагането им в България".


ЖЕЛАЕМ ВИ ПОЛЗОТВОРНО УЧАСТИЕ В КРЪГЛАТА МАСА И КОНФЕРЕНЦИЯТА!