18-та международна конференция на младите учени

Обновено: понеделник, 25 септември 2023 11:15

Контакти

Гл. ас. д-р Ясен Даскалов

Организационен секретар на конференцията

E-mail: [email protected]   

Финансово-счетоводен факултет, кабинет 1054

УНСС, Район "Студентски”, ул. „8 декември” №19

София 1700

Актуална информация за конференцията се публикува на интернет страницата на конференцията:

http://young-scientists.unwe.bg/