18-та международна конференция на младите учени

Обновено: вторник, 26 септември 2023 10:17

Такса за правоучастие

Всички участници от УНСС и от партниращите университети са освободени от такса за провоучастие в конференцията.

Таксата за правоучастие в конференцията за български участници извън УНСС и партниращите университети е 120 лв. (сто и двадесет лв.) (с включен ДДС).

Таксата за правоучастие в конференцията за чуждестранни участници е 50 евро (петдесет евро).

Таксата се заплаща на касата в УНСС или по следната банкова сметка на УНСС:

БАНКОВИ ДАННИ

Банка: БНБ

BIC на БНБ: BNBGBGSD

IBAN: BG03BNBG96613100174601.

Основание на плащането: “Такса за правоучастие в 18-та конференция на младите учени”.