18-та международна конференция на младите учени

Обновено: понеделник, 20 ноември 2023 13:05

Програмен Комитет

   

Проф. д-р Румен Брусарски - Председател на Програмния комитет, Декан на Финансово-счетоводния факултет на УНСС, София, България

Проф. д-р Емил Асенов – Зам.-председател на Програмния комитет и Зам.-декан на Финансово-счетоводния факултет на УНСС, София, България

Prof. Mario Pecaric, PhD – Professor in Faculty of Economics, Business and Tourism, University of Split, Split, Croatia, and Professor, Faculty of Economics and Business, University of Rijeka, Rijeka, Croatia

Prof. Helena Blazic, PhD - Professor in Faculty of Economics and Business, University of Rijeka, Rijeka, Croatia

Prof. DSc Igor Britchenko – Professor in PUZ (Panstowowa Uczelnia Zawodowa w Tamobrzeg) (State Vocational University of prof. Stanislaw Tamowski in Tamobrzeg), Poland; Professor in Higher School of Security and Economics, Plovdiv, Bulgaria; Professor, VUZF University, Sofia, Bulgaria; Professor in VSBM (Vysoka skola bezpechnostneho manazerstva v Kosiciach (University of Security Management in Kosice), Kosice, Slovakia; Professor of the Uzhohorod Institute of Trade and Economics of Kiyv State Trade and Economics University, Kiyv, Ukraine  

Adj. Prof. Vanina Dangarska, PhD - Adjunct Professor in Department of Economics, Teaching Tutor Department of Management, University of Bologna, Italy - Alma Mater Studorium Universita di Bologna-Sede di Rimini, Bologna, Italy  

Nikolina Vrcelj - Researcher, Scientific Conference Secretary of ERAZ Conference, Balkans JETSS Managing Editor, Executive Manager at the Association of Economists and Managers of the Balkans (UdEkoM Balkan), Belgrade, Serbia 

Ass. Prof. Andrej Ilievski, PhD - University American College Skopje, Business Economics and Management Unit, Skopje, Republic of North Macedonia

Проф. д-р Румяна Пожаревска - Председател на Общото събрание на Финансово-счетоводния факултет на УНСС, София, България

Проф. д-р Снежана Башева - Ръководител на катедра "Счетоводство и анализ", УНСС, София, България

Проф. д-р Пресияна Ненкова – Ръководител на катедра „Финанси”, УНСС, София, България

Доц. д-р Даниела Въткова-Милушева - Ръководител на катедра „Финансов контрол“, УНСС, София, България