17-та международна конференция на младите учени

Обновено: петък, 05 ноември 2021 8:56

Програмен Комитет

   

Проф. д-р Румен Брусарски - Председател на Програмния комитет, Декан на Финансово-счетоводния факултет на УНСС, София, България

Проф. д-р Емил Асенов – Зам.-председател на Програмния комитет и Зам.-декан на Финансово-счетоводния факултет на УНСС, София, България

Проф. д-р Джанфранко Каподальо – Катедра по мениджмънт, Университет на гр. Болоня, Италия

Проф. д-р Мая Фредотович – Декан на Факултета по икономика, туризъм и бизнес, Университет на гр. Сплит, Хърватия

Проф. д-р Марио Печарич – Факултет по икономика, бизнес и туризъм, Университет на гр. Сплит, Хърватия и Факултет по икономика и бизнес, Университет на гр. Риека, Хърватия

Проф. д-р А.А. Нестуля – Ректор на Полтавския университет по икономика и търговия, Украйна

Проф. д.е.н. Божидарник Тарас Викторович – Декан на Бизнес факултета, Луцки национален технически университет, Украйна

Prof. Ljubomir Drakulevski, PhD – Dean of Faculty of Economics, Ss. Cyril and Methodius University of Skopje –Macedonia

Доц. д-р Григорий Вазов – Ректор на Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ), Изпълнителен директор на VUZF Lab, София, България

Проф. д-р Снежана Башева - Ръководител на катедра „Счетоводство и анализ“, УНСС, София, България

Проф. д-р Румяна Пожаревска - Председател на Общото събрание на ФСФ

Доц. д-р Пресияна Ненкова – Ръководител на катедра „Финанси”, УНСС, София, България

Доц. д-р Даниела Въткова-Милушева - Ръководител на катедра „Финансов контрол“, УНСС, София, България

Георги Бисерински – Изпълнителен директор на „Инвестор.БГ“ АД, София, България