13-та международна конференция на младите учени

Обновено: вторник, 04 юли 2017 21:16

Контакти

Гл.ас. д-р Аглика Кънева

Организационен секретар на конференцията

Мобилен тел.: +359885285954

E-mail: mladiucheni2017@unwe.bg   

Финансово-счетоводен факултет, кабинет 2026

УНСС, Студентски град „Хр. Ботев”, Бул. „8 декември”

София 1700

Актуална информация за конференцията се публикува на интернет страницата на конференцията:

http://young-scientists.unwe.bg/