16-та международна конференция на младите учени

Обновено: вторник, 17 ноември 2020 12:26

Контакти

Ас. д-р Ясен Даскалов

Организационен секретар на конференцията

E-mail: mladiucheniconf@unwe.bg   

Финансово-счетоводен факултет, кабинет 1054

УНСС, Студентски град „Хр. Ботев”, Бул. „8 декември”

София 1700

Актуална информация за конференцията се публикува на интернет страницата на конференцията:

http://young-scientists.unwe.bg/