14-та международна конференция на младите учени

Обновено: понеделник, 02 юли 2018 10:59

Контакти

Гл.ас. д-р Аглика Кънева

Организационен секретар на конференцията

Мобилен тел.: +359885285954

E-mail: mladiucheni2018@unwe.bg     

Финансово-счетоводен факултет, кабинет 4067

УНСС, Студентски град „Хр. Ботев”, Бул. „8 декември”

София 1700

Актуална информация за конференцията се публикува на интернет страницата на конференцията:

http://young-scientists.unwe.bg/