14-та международна конференция на младите учени

Обновено: сряда, 08 август 2018 2:59

Такса за правоучастие

ТАКСА ЗА ПРАВОУЧАСТИЕ (ЗА ВЪНШНИ УЧАСТНИЦИ):

Таксата за правоучастие в конференцията за български участници извън УНСС е 120 лв. (сто и двадесет лв.) (с включено ДДС).

Таксата за правоучастие в конференцията за чуждестранни участници е 100 евро (сто евро).

Таксата се заплаща на касата в УНСС или по следната банкова сметка на УНСС:

 

БАНКОВИ ДАННИ

Банка: БНБ

BIC на БНБ: BNBGBGSD

IBAN: BG03BNBG96613100174601.

Основание на плащането: "Такса за НП-7/2018 на ..... (име и фамилия на участника), 14 конференция млади учени".