Подаване на доклади за 17-та международна конференция на младите учени